Home | Search:

Colleges and Institutes in Honavar

Institutes & Colleges in Honavar India

Honavar Colleges List

SDM College, Honavar

Prabhat Nagar, , Honavar, Karnataka-581334
Phone: 08387 220293

St Ignatius Institute of Health Sciences, Honavar

Prabhatnagar, Uttara Kannada District, Honavar, Karnataka-581334
Phone: 08387 220745, 220145